Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nemt at få penge fra EU

10. november 2008


Der er mange gevinster, når skoler og foreninger kaster sig ud i europæiske netværk med EU-penge i ryggen. For eleverne, for lærerne, for institutionerne, men også for samfundet. Og så er det ikke kompliceret.

”Med de nye regler er der ingen grund til at være paralyseret af formaliteter. Grundtvig-projekterne terroriserer ikke ansøgerne med krav om håndgribelige produkter og omfattende evaluering,” fortæller Jens Dalsgaard fra CIRIUS i et interview om Grundtvig-programmet.

I interviewet siger Jens Dalsgaard bl.a.:
”Faktisk er der ikke det emne inden for folkeoplysning og voksenuddannelse, som man ikke kan søge penge til.
I et læringspartnerskab indgår man en aftale med skoler eller organisationer i et antal andre EU-lande (samt Norge, Island, Liechtenstein og Tyrkiet) for at udveksle erfaringer og ideer. Det skal være praksis- og proces-orienteret, og det skal helst involvere kursister eller deltagere direkte og ikke kun være for lærere og adminstratorer.”

”Der er ingen tvivl, om at de økonomiske mål og erhvervslivets behov spiller en stor rolle i EU’s overordnede strategi, men i Grundtvig-programmet er der netop fokus på, at man lærer for livet, dvs. for alle sider af livet, ikke kun for arbejdsmarkedet.”

”Det er udvekslingen og samspillet med ligesindede i andre lande, der er afgørende. Vi forlanger ikke, at partnerskabet nødvendigvis skal munde ud i et konkret produkt, men mange gør det ikke desto mindre.
Så længe det samlede tilskud er på under 25.000 Euro, får man det som fast tilskud. Bagefter skal man aflægge rapport om aktiviteter, resultater og planlagt opfølgning, men man skal ikke lave noget egentligt regnskab.

”De ansatte i projektorganisationerne melder tilbage, at der opstår et fantastisk læringsrum, når de skal præsentere det, de arbejder med til daglig, for andre, som ikke kender præmisserne, og som stiller helt uventede spørgsmål.”

”Kursisterne synes også, at de i højere grad bliver inddragede som samtalepartnere end i hverdagens undervisning. I samspillet med undervisere og kursister fra andre lande finder de ressourcer, de ikke troede de havde.”