Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ni millioner til uddannelse af frivillige

3. november 2003

I forbindelse med den netop afsluttede forhandling om satspuljen på det sociale område er Uddannelsespuljen blevet sikret økonomisk i yderligere tre år.

I alt er der afsat ni millioner kroner årligt til støtte af uddannelse af frivillige i henholdsvis 2005, 2006 og 2007.

"Vi er glade for, at der er skabt sikkerhed for videreførelse af Uddannelsespuljen, som har utrolig stor betydning for de frivillige sociale organisationer. Puljen skaber nemlig rammer for læring og erfaringsudveksling for tusinder af frivillige hvert år," siger Terkel Andersen, der er formand for Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde.

Uddannelsespuljen, der administreres af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, giver frivillige fra frivillige sociale organisationer mulighed for at komme på kurser eller søge midler til egne kursusaktiviteter.

På Socialministeriets hjemmeside http://www.sm.dk under nyheder kan du læse mere om satspuljeforliget, og om hvordan satspuljen fordeles på forskellige sociale områder.

Kilde: Nyt fra www.frivillighed.dk