Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nordplus: Støtte til voksenuddannelse

10. oktober 2007

På en konference i København lancerer Nordisk Ministerråd i november et nyt program, som skal give tilskud til mobilitet, netværk og samarbejde inden for uddannelsesområdet. Voksenuddannelse, folkeoplysning og frivillige organisationer og foreninger er en del af rammeprogrammet.

Nordplus rammeprogrammet skal bidrage til at styrke fællesskabet og den nordisk-baltiske identitet med udgangspunkt i landenes historiske, kulturelle og demokratiske samhørighed. Programmerne henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet i de fem nordiske lande, de tre selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Ålandsøerne såvel som i de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

En særlig del af rammeprogrammet er rettet mod voksnes læring. Det kaldes Nordplus Voksen.

Målgruppen for Nordplus Voksen er organisationer, institutioner, foreninger o.a. som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer. Der er tale om organisationer inden for folkeoplysning, voksenuddannelse, såvel almen som erhvervsrettet og specialundervisning, samt frivillige organisationer og foreninger.

Nordplus Voksen har i 2008 fem indsatsområder:
• Anerkendelse og validering af realkompetencer med fokus på udvikling af redskaber og metoder til dokumentation af kompetencer erhvervet i uformel og ikke-formel læring.
• Kvalitetsudvikling i læringsaktiviteter, fx gennem inddragelse af deltagerne i evalueringsprocessen.
• Effektmåling af indsatsen for voksnes læring, fx gennem udvikling af redskaber til systematisk vurdering af effekten af læring.
• Voksnes basisfærdigheder, dvs. læse-, skrive-, regne- og IT-færdigheder, med fokus på best practice.
• Sprogfærdigheder hos indvandrere og minoritetsgrupper i de nordiske og baltiske sprog (altså opholdslandets modersmål).

Rød pilLanceringskonference for det nye Nordplus rammeprogram. 8.-9. november 2007 i København

Næste ansøgningsfrist for Nordplus Voksen er 1. marts 2008

Rød pilMere om Nordplus Voksen