Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny ansøgningsfrist til Nordplus Voksen

2. september 2005

Den nye ansøgningsfrist er den 1. oktober 2005 og gælder for mobilitetsansøgninger. Der er 2 mio. danske kroner til rådighed.
Til ansøgningsfristen 1. oktober 2005 kan man søge om tilskud til udveksling af undervisere, uddannelsesansvarlige, kursister og elever, inden for voksenundervisning og folkeoplysning, til andre organisationer i Norden.  

Man kan søge om tilskud til:

  • forberedende møder for undervisere og uddannelsesansvarlige
  • efteruddannelses-, studie- eller undervisningsophold for undervisere og læringsansvarlige
  • udveksling af kursister og elever i folkeoplysning og voksenundervisning.

Nordplus Voksen retter sig mod alle dele af voksnes læring, både den formelle, ikke-formelle og uformelle læring. Det betyder, at alle organisationer, institutioner, foreninger mv., som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer, kan søge. 

Bemærk, at der gives høj prioritet til samarbejde, der går på tværs af sektorer og involverer forskellige typer organisationer.

Læs mere om Nordplus Voksen. Her kan du også hente ansøgningsskemaet.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for Voksnes læring, og har til formål at bidrage til netværksdannelse, samarbejde og udvikling inden for nordisk voksenuddannelse og folkeoplysning.

Nordplus Voksen indgår som del af Nordisk Ministerråds fem Nordplus programmer for hele uddannelsesområdet og omfatter Finland, Island, Norge, Danmark og Sverige, samt selvstyreområderne Færøerne, Grønland og Åland.

(Nyhed fra Cirius 31/8-2005)