Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny ansøgningsrunde til Europa-Nævnet

23. august 2005

Ny ansøgningsrunde til Europa-nævnet den 13. september 2005

Pulje D: kan søges af biblioteker som tilskud til styrkelse af deres europaaktiviteter.

Pulje E: Der er en mindre restpulje, hvor der frit kan søges tilskud til enkeltstående initiativer.

Ansøgningsfrist tirsdag d. 13. september 2005 kl. 16.00

Ansøgningerne behandles mandag 10. oktober 2005

Ansøgningsskema og regler kan findes på:

www.europa-naevnet.dk

eller hos

Nævnet til Fremme af Debat og Oplysning om Europa
Postboks 2265, 1025 København K

Tlf.: 33 12 80 89 E-mail: eurn@eurn.dk

Folketingets partier, Junibevægelsen og Folkebevægelsen mod EU kan ikke søge, idet Folketinget har afsat en særlig pulje til deres oplysnings- og debatinitiativer.