Dansk Folkeoplysnings Samråd



Printvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nye EU-borgere kan få tilskud til højskoleophold

29. januar 2003

Den 7. januar var der frist for ansøgninger til puljen til højskoleophold for elever fra de kommende EU-lande. På grundlag af ansøgninger fra 22 danske højskoler, bevilligede Cirius, som varetager ordningen, tilskud til højskoleophold for 57 elever fra de nye EU-medlemslande.

Kort før jul blev det vedtaget at oprette en pulje, hvor højskoler kan søge om tilskud, til at elever fra de nye EU-tiltrædelseslande kan deltage i højskolekurser i Danmark. Formålet med puljen er at knytte tættere bånd mellem danskere og unge fra EU-ansøgerlandene for at forberede ansøgerlandene på deres medlemskab af EU. Den samlede pulje er på 2,8 mio. kr. og gælder kun i 2003.

I alt blev der bevilget godt 740.000 kr., hvilket svarer til lidt over halvdelen af de1,4 mio. kr., der var til rådighed i første ansøgningsrunde. De midler, der ikke bruges i første runde overføres til ansøgningsrunden i man, hvor puljen således bliver på lidt over 2 mio. kr. Cirius annoncerede ordningen midt i december umiddelbart efter, at finansloven blev vedtaget.

Otte af de ti tiltrædende lande er repræsenteret , og eleverne fordeler sig med 14 fra Polen, 10 fra Letland, 8 fra Litauen, 6 fra Tjekkiet, 6 fra Ungarn, 6 fra Slovakiet, 5 fra Estland og 2 fra Slovenien. Der er ike søgt om tilskud til elever fra Cypern eller Malta.

Cirius forventer, at der kommer flere ansøgninger ved næste ansøgningsrunde med frist den 30. maj, når højskolerne har haft mere tid til at forberede ansøgninger.

Du kan finde ansøgningsskema til højskolepuljen her

Klik her for at se vejledningen, hvor du finder vigtige oplysninger vedrørende kriterier for tilskud m.m.

Flere oplysninger om højskolepuljen hos Jens Dalsgaard på telefon 33 95 70 83 eller e-mail: jd@ciriusmail.dk

Kilde: Cirius Danmarks Nyhedsbrev/januar 2003