Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny håndbog om EU-tilskud

3. oktober 2002

Det danske repræsentationskontor for EU-Kommissionen har udgivet en ny udgave af håndbogen "EU-tilskud - en oversigt over programmer, lån og støtteordninger".

Håndbogen indeholder korte beskrivelser af alle EU's programmer og tilskudsordninger.

Bogen er på 293 sider, den er gratis, og den kan bestilles via nettet på Europa-Kommissionens kontor i Danmark på: www.europa-kommissionen.dk/publikationer/ eller pr. fax: 3311 1203

Informationerne er også lagt ind som database på nettet, se: www.europa-kommissionen.dk/publikationer/danske/eu-tilskud/