Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyt EU-ansøgningsskema til Leonardo

29. januar 2003

Til ansøgningsfristen den 14. februar 2003 om uddannelses- og praktikophold under Leonardo-programmet skal ansøgerne bruge EU-Kommissionens ansøgningsskema.

Hidtil har vi i Danmark kunne anvende et forenklet og lettilgængeligt ansøgningsskema udviklet af Cirius. Det vil EU-Kommissionen imidlertid ikke længere tillade, og i stedet skal ansøgere benytte Kommissionens eget, mere omfattende og komplicerede, ansøgningsskema. Ansøgningerne skal fortsat sendes til Cirius, der behandler alle danske mobilitetsprojektet.

Du kan hente det nye ansøgningsskema samt Kommissionens vejledning her

Spørgsmål i forbindelse med udfyldelse og brug af det nye ansøgningsskema kan rettes til Ciriusmedarbejdere Birtha Theut, Dorthe Skovrød Christensen og Henrik Neiiendam Andersen på telefon 33 95 70 30 eller e-mail: leonardo@ciriusmail.dk