Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Otte millioner til klima-aktiviteter

22. januar 2009


Vil du formidle og oplyse om klima, og vil du aktivere borgerne frem mod klimatopmødet i København senere på året, kan du søge Peoples Climate Action om midler fra Civilsamfundspuljen.

I yderligere to omgange uddeler Peoples Climate Action (PCA) i alt otte millioner kroner:
• Den 17. februar er der deadline for ansøgning til de første fire millioner kroner. I denne runde vil der primært være focus på støtte til landsdækkende borgerinvolverende aktiviteter
• Den 21. april er der deadline for ansøgning til de sidste fire mio. kr. Her vil der være fokus på lokale og regionale borgerinvolverende aktiviteter.

Alle projekter skal
- være borger-fokuserede
- formidle og oplyse om klimaet
- give de involverede muligheder for at være active.
Desuden skal alle, der modtager penge fra puljen, deltage i fælles markedsføring og formidlingsaktiviteter.

Er projektet på over 250.000 kr., bidrager puljen højest med 60 % af det samlede budget. Samme krav gælder ikke for mindre projekter.

Ansøgningerne bliver behandlet af et indstillingsudvalg, bestående af:
• Trevor Davies,, Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017, tidl. Generalsekretær Kulturby 96
• Anne Grethe Holmsgaard, MF - SF
• Knud Vilby, Journalist og forfatter
• Anna Lise Mortensen Grandjean, Næstformand Rådet for bæredygtighed
• Aase Rieck Sørensen,  Centerleder Center for konfliktløsning
• Jeppe Læssøe, Lektor DPU
• Mette Davidsen-Nielsen, Rådgiver og udvikler, tidl. DR2 Chef.
• Søren Hermansen, Leder Samsø Energiakademi.
Udvalget indstiller til Udenrigsministeriet, som træffer den endelige afgørelse.

Den 20. januar var der ansøgningsfrist til de første 12 mio. kr. af den samlede 20 mio. kroners pulje. Denne del af puljen er øremærket “projekter af meget stor national og international karakter” og med et budget på mere end 1 mio. kr.


Rød pilBevillingsproces

Rød pilAnsøgningsskema

Rød pilVejledning til budget

Da PCA’s sekretariat er under etablering, er det endnu ikke fastlagt, hvortil ansøgninger skal sendes. Dette vil kunne oplyses efter 5. februar ved henvendelse til Christine Sestoft, DFS, på 33 26 03 71 eller cps@dfs.dk.