Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


PCA har fået sekretariat

17. februar 2009


Peoples' Climate Action (PCA) har nu fået sekretariat og sekretariatsleder.

Peoples Climate Action er et samlingsorgan for alle organisationer med interesse i global opvarmning og klimatopmødet i København (COP15).

Sekretariatet har c/o-adresse hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh.N.

Sekretariatsleder er Lene Vennits, der kan kontaktes på lene@peoplesclimateaction.dk