Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Penge til frivilligt arbejde

10. februar 2004

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde har netop fordelt 6,3 mio. kroner til kurser for frivillige på social- og sundhedsområdet.

I alt har Kontaktudvalget fordelt 6, 3 mio. kroner til i alt 167 frivillige organisationer. Samlet har de frivillige sociale organisationer søgt penge til kurser for mere end 15 mio. kroner.

I år går pengene til at afholde 330 kurser, som er skræddersyet af organisationerne selv for at give inspiration og viden til de mange frivillige. Mange organisationer sætter fokus på kurser, der handler om emner som f.eks. samarbejdet mellem frivillige og professionelle, de frivilliges kommunikative færdigheder og arbejdet med sårbare børn og unge.

De mange penge til kurser for frivillige kommer fra en uddannelsespulje på 10 mio. kr., som er afsat af satsmidlerne. Puljen giver også de frivillige mulighed for ganske gratis at deltage i kurser med frivillige fra andre organisationer. Disse kurser udbydes af Center for frivilligt socialt arbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Martina Oligschläger på 66 14 60 61 eller mo@frivillighed.dk

Rød PilLæs mere på www.frivillighed.dk