Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Penge til integration og folkeoplysning

1. marts 2006

Nu er der penge til folkeoplysende organisationer, der arbejder med integration. Integrationsministeriet har netop offentliggjort sine søgbare puljer for 2006. Flere af dem kan have interesse for DFS’ medlemmer. Det gælder især

  • ”generel integration”,
  • ”kvinder og familie med etnisk minoritetsbaggrund" og
  • ”den frivillige integrationsindsats”.

”Generel integration”
Puljen dækker over to indsatsområder:

1) Styrkelse af integrationsindsatsen, hvor der bl.a. kan ydes støtte til større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Det disponible beløb for dette indsatsområde udgør pr. 1. februar 4,1 mio. kr.

Ansøgningsfrist til puljen er den 1. april og den 1. oktober 2006.

2) Dialogmøder om politisk deltagelse. Dialogmøderne skal blandt andet informere og skabe debat om muligheder for politisk deltagelse lokalt og centralt, ligesom de skal skabe forståelse for, hvad deltagelse betyder for det enkelte menneske og for demokratiet

Der er afsat 600.000 kr. til at støtte dialogmøderne.

Puljemidlerne kan søges hele året. Det anbefales at bruge ansøgningsskema.

”Kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund”
Puljen dækker over tre indsatsområder, hvoraf en især kan være interessant for folkeoplysende foreninger o.lign.:

Aktiv deltagelse i samfundslivet og etablering af netværk. Med indsatsen ønsker man at yde støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at tage del i samfundslivet.

Puljen er på 4 mio. kr. i 2006.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2006.

”Den frivillige integrationsindsats”
Puljen skal medvirke til, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk bliver en aktiv del af det danske samfund.  Her er der især to underpuljer som er af interesse:

1) Integration gennem deltagelse i idræts- og foreningslivet. Puljen har til formål at få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Puljen er på 4 mio. kr. i 2006.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2006.

2) Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet. Puljen har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv, herunder ungdoms- og fritidsklubber.

Puljen er på 3 mio. kr. i 2006.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2006.

Rød PilYderligere oplysninger om puljerne