Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Penge til klima-oplysning om u-lande

17. september 2008

Udenrigsministeriet stiller to millioner kroner til rådighed for oplysning, der styrker befolkningens viden og forståelse for u-landenes særlige klimaudfordringer. Pengene er særlig tiltænkt mindre projekter i Danmark.

Når pengene bliver fordelt vil der – ifølge Udenrigsministeriet – være særlig fokus på:
• Konkrete ulandsrelaterede oplysningsprojekter som f.eks. seminarer, workshops, trykte og elektroniske publikationer m.v.
• Oplysningsprojekter baseret på rejser, herunder især omvendte rejsestipendier

Derudover skriver ministeriet
”Ved tildeling af midler fra COP15-puljen lægges vægt på initiativer, der retter sig mod, hvordan udviklingslandenes økonomiske og sociale udvikling påvirkes af klimaforandringerne, hvad ulandene kan gøre for at imødegå og tilpasse sig til klimaforandringerne og hvordan klimaforandringerne kan indgå i Danmarks samarbejde med udviklingslandene. Herudover gives der høj prioritet til spredningseffekt samt nye og utraditionelle informationstiltag.”

Ansøgninger skal indgives online i perioden 15. - 30. september, hvorefter et oplysningsudvalg vil tage stilling til ansøgningerne.
Rød pilMere om tidsfrister og ansøgningsprocedure

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Udenrigsministeriet, Aase Mikkelsen, Public Diplomacy og Kommunikation, Tlf. nr. 33 92 08 58