Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Penge til udslusning fra produktionsskoler

17. november 2003

Til næste år vil landets produktionsskoler modtage et igangsætningstilskud til at sikre bedre udslusning for deres elever. Tilskuddet forpligter skolerne til at indgå samarbejdsaftaler – for eksempel praktikaftaler – med både uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Tilskuddet tildeles dels som et fast grundbeløb per skole og dels afhængigt af den enkelte skoles størrelse. Der er afsat fem millioner kroner til igangsætningstilskud.

Derudover medfører finanslovsaftalen, at den såkaldte kombinationstakst forhøjes. Det sker også for at understøtte produktionsskolernes arbejde med at skabe en bedre udslusning. Kombinationstaksten går til produktionsskoleelever, der deltager i et kombinationsforløb på for eksempel en teknisk skole. Ideen med disse uddannelsesforløb uden for produktionsskolerne er, at de kan medvirke til at kvalificere og målrette deltagernes udslusning til blandt andet kompetencegivende uddannelse. Der er afsat 1,5 millioner kroner til forhøjelse af kombinationstaksten.

For at målrette skolernes udslusningsindsats yderligere medfører finanslovsaftalen for produktionsskolerne også en justering af den nuværende ordning om udslusningspræmien. Justeringen medfører for det første en forhøjelse af præmien, og derudover medfører den, at udslusning til social- og sundhedsuddannelser, den pædagogiske grunduddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt arbejde på deltid fremover også udløser udslusningspræmien. I den nuværende ordning ydes der kun præmier, hvis eleverne udsluses til SU-berettiget uddannelse eller til arbejde på fuld tid. Der er afsat tre millioner kroner til disse justeringer.

Kilde: Undervisningsministeriets Nyhedsbrev den 14. november 2003