Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Penge til udvikling af folkeoplysning

16. april 2007

For 4. år i træk indkalder DFS ansøgninger til Udviklingspuljen. Midlerne er stillet til rådighed af Undervisningsministeriet for DFS’ medlemsorganisationer. Puljen er på 1 mio. kr. og skal bruges til udvikling og omstilling af folkeoplysningen.

Ansøgningsfrist: 15.maj 2007.

Ansøgerkreds: De DFS-medlemsorganisationer, som er beskæftiget indenfor folkeoplysningslovens område. Det betyder, at de medlemsorganisationer, der modtager egne udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet, ikke kan søge: Folkehøjskolernes Forening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.

Projekter må gerne være i et samarbejde mellem en eller flere af samrådets medlemsorganisationer.

DFS' bestyrelse har nedsat et bevillingsudvalg, der behandler ansøgningerne og står for bevillingen. Bevillingsudvalget består af: John Meinert Jacobsen, Bernhard Trier Frederiksen, Per Paludan Hansen og Randi Jensen.

Ansøgerne modtager besked om, at ansøgningerne er modtaget, og så snart bevillingsudvalget har holdt møde den 21.maj, vil der blive udsendt svar til alle ansøgere.

DFS har endnu ikke modtaget det formelle bevillingsbrev fra ministeriet, men så snart det er modtaget vil retningslinjerne kunne ses på DFSs hjemmeside: /formedlemmer/puljer/udviklingspuljen.aspx

Yderligere oplysninger: Flemming Gjedde: fg@dfs.dk
Rød pilMere om Udviklingspuljen