Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Plan for økonomisk uafhængighed

30. juni 2003

Dansk Kvindesamfund vil skaffe så mange nye medlemmer, at foreningen fremover bliver uafhængig af økonomisk støtte til den daglige drift. På landsmødet i april blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu er i fuld gang med en masse aktiviteter der skal skaffe penge til Dansk Kvindesamfund og profilere foreningen i potentielle nye medlemmers bevidsthed. Listen over igangsatte aktiviteter og ideer til nye initiativer er allerede nu lang og inspirerende:

Igangsat:

 • Tilbud om foredrag til biblioteker, læreanstalter og kulturhuse. Foredragene er mod honorar, som tilfalder foreningen
 • Loppemarkeder
 • Brochurer til Arbejdsformidlinger, krisecentre og kvindergrupper
 • Profilering i form af kronikker og lignende
 • Hvervekampagne
 • Materialesamling om 'Hvad står Dansk Kvindesamfund for?'
 • Kalender med arrangementer
 • Links på hjemmeside
 • Tilbud til universitetsstuderende om udarbejdelse af projekt
 • Test dig selv om ligestilling
 • Krisehjælp til foreningens kredse
 • Fundraising
 • Fælles møde om central barselsfond

Idéplan:

 • Kontakt til arbejdsløse akademikere
 • Danne netværk med bland andre politikere, fagforbund og journalister
 • Møder om mainstreaming
 • Rejse sager om ligeløn
 • Fysisk selvforsvar
 • Reklamer i forenings blad 'Kvinden & Samfundet'
 • Skabelon til afholdelse af møder
 • Testamente
 • Projektbank

Dansk Kvindesamfund byder alle ideer til, hvordan foreningen kan profilere sig, velkommen.

Kilde: Kvinden & Samfundet