Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Portostøtte forsinket

30. marts 2004

Biblioteksstyrelsen har behandlet ansøgningerne til bladpuljen og har foretaget en foreløbig opdeling i støtte- og ikke-berettigede.

Men før Biblioteksstyrelsen kan fordele puljemidlerne, skal ordningen behandles af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber med henblik på en afklaring af forholdet til EU-traktaten. Loven kan ikke træde i kraft, før Kommissionens afgørelse er klar. Og før loven træder i kraft, kan man ikke lægge sig fast på en bekendtgørelse for administration af støtteordningen.

Biblioteksforeningen forventer en snarlig afklaring på situationen og beklager, at den endelige behandling af ansøgningerne er udsat.