Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Så er der penge til udvikling af folkeoplysningen

29. maj 2009


Har du brug for økonomisk støtte til udvikling af dit folkeoplysende arbejde, og hører du til en af DFS’ medlemsorganisastioner, så ligger der 800.000 kroner og venter.

 

Pengene er bevilliget af Folketinget over finansloven, og de fordeles af DFS til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. DFS ser gerne projekter, der ligger inden for DFS' indsatsområder. Projekter må gerne være i et samarbejde mellem en eller flere af Samrådets medlemsorganisationer.

 

Som udgangspunkt kan DFS’ medlemsorganisationer søge. Det vil sige, at lokale skoler og foreninger skal søge via deres landsorganisation.
Dog er nogle af DFS’ medlemsorganisationer undtaget, fordi de modtager egne udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet. Det drejer sig om Folkehøjskolernes Forening, Efterskoleforeningen og Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.

Udviklingsarbejdet skal afvikles i perioden september 2009 - juni 2010 og der skal senest den 20. juni 2010 afleveres rapport og regnskab til Dansk Folkeoplysnings Samråd.

DFS’s bestyrelse har nedsat et bevillingsudvalg, der behandler ansøgningerne. Bevillingsudvalget består af: John Meinert Jacobsen, Bernhard Trier Frederiksen, Per Paludan Hansen og Randi Jensen. Fra sekretariatet deltager Henrik Christensen og Flemming Gjedde.


Ansøgningsfrist: fredag den 21.august 2009 kl. 12.00.

Ansøgning bedes indsendt elektronisk til fg@dfs.dk 

Alle ansøgere vil få svar ca. den 1. september 2009.

Rød pilMere om Udviklingspuljen

Yderligere oplysninger: Organisationskonsulent Flemming Gjedde: 33 26 03 75; fg@dfs.dk