Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Sidste udkald for DFS klimapulje

12. maj 2009


Nu er der åbnet for de sidste 105.000 kr. i DFS’ klimapulje. Pengene uddeles til borgerinvolverende projekter, hvor mindst to folkeoplysende organisationer arbejder sammen. De første 145.000 kr. er uddelt.

Betingelserne for at modtage støtte fra klimapuljen er stort set de samme som i første omgang:
- Projekterne skal være folkeoplysende
- Projekterne skal være lokalt funderede
- Mindst to folkeoplysende organisationer skal arbejde sammen
- Mindst én af dem skal være medlem af DFS eller lokalafdeling i en DFS-medlemsorganisation
- Hvert projekt eller arrangement kan højest modtage 10.000 kr.

I denne omgang er det blevet præciseret i retningslinjerne, at man kun kan søge til enkeltstående arrangemente/projekter – og f.eks. ikke til samme foredrag i fem regioner.
 
Som sidst behandles ansøgningerne løbende - denne gang indtil pengene er brugt.