Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Små biblioteker svækkes

10. november 2003

Artikel af Christina Zemanova Ekelund i Politiken, 5. november 2003.

De små biblioteker bliver svagere og de store stærkere på grund af den måde, kommunerne uddeler bloktilskud på. Det skævvrider Danmark, mener Danmarks Biblioteksforening på baggrund af en ny undersøgelse.

Over halvdelen af landets biblioteker får stadig ikke del i det bloktilskud, som skal sikre, at de kan leve op til deres forpligtelser. I de små kommuner får bibliotekerne mindst. Det viser en undersøgelse foretaget af Danmarks Biblioteksforening.

Meningen var ellers god nok, da lov om biblioteksvirksomhed trådte i kraft i 2000. Den stillede større krav til servicen på bibliotekerne, samtidig med at en pose penge fulgte ulejligheden. Men mange steder sidder pengene fast i det kommunale selvstyre, fordi de bliver tildelt som et forhøjet bloktilskud. De er ganske vist tiltænkt bibliotekerne, men fordi bloktilskud forvaltes og fordeles af kommunen, kan det reelt ske, at pengene aldrig når frem.

Skævvrider Danmark
Det er de små kommuner, der sætter sig tungest på tilskuddet. 61 procent af bibliotekerne får det slet ikke. I de store kommuner får hele 85 procent til gengæld del i bloktilskuddet.

»Det skævvrider Danmark, fordi de små biblioteker bliver svagere, og de store bliver stærkere. Der skal tilbydes nye ydelser, og det kræver flere penge. For de små kan det betyde, at deres lånere går andre steder hen«, siger Finn Vester, formand for Dansk Biblioteksforening og socialdemokratisk byrådsmedlem i Frederikssund Kommune.

I biblioteksloven står blandt andet, at bibliotekerne skal give brugerne adgang til musik, internet og multimedier. I Slangerup, der har 9.100 indbyggere, er biblioteket blevet stillet over for de samme krav som alle andre. Men økonomien fulgte ikke med.

»Rundt regnet har vi fået 150.000 kroner for lidt de seneste tre år. Både i 2004 og 2005 får vi 75.000 kroner mindre, end bloktilskuddet lægger op til. Det betyder, at vi ikke får mulighed for at sætte os ind i for eksempel internettet og andre ting, som vi investerer i. I sidste ende betyder det en ringere service for publikum«, siger biblioteksleder i Slangerup, Kirstine Lundsgaard.

Ny bibliotekslov offentliggøres i december
I Slangerup har de brugt en del af pengene på andre ting, fortæller Anne Mette Woch (V), formand for kultur- og virksomhedsudvalget i kommunen.

»Bloktilskud skal ses som hensigtserklæringer. Vi er ikke forpligtet til at følge anvisningerne fra kulturministeren på kroner og øre. Den enkelte gruppe, i dette tilfælde biblioteket, skal ikke nødvendigvis hæve hele beløbet«, siger Anne Mette Woch.

Kulturminister Brian Mikkelsen har tidligere udtalt, at han er ked af, at de midler, der skulle være gået til bibliotekerne, i stedet er blevet brugt andre steder. Den nye bibliotekslov bliver kigget efter i krogene i en stor evaluering, der bliver offentliggjort senest i december.