Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Snart ansøgningsfrist til Nordplus Voksen

25. januar 2006

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2006, og der er afsat 8 mio. kr.

Nordplus Voksen har til formål at bidrage til netværksdannelse, samarbejde og udvikling i Norden inden for alle dele af området for voksnes læring.
Nordplus Voksen giver tilskud til udveksling af undervisere og kursister, netværksetablering og projektforberedelse samt egentligt projektsamarbejde.

Der er fastlagt fire prioriterede indsatsområder for 2006:

* livslang læring
* kvalitetsudvikling i læringsaktiviteter
* effektmåling af indsatsen for voksnes læring
* voksnes basisfærdigheder, dvs. læse-, skrive-, regne- og IT-færdigheder.

Ansøgninger, der falder inden for ét af de fire områder, vil have særlig høj prioritet.

Rød PilMere om Nordplus Voksen
Rød PilMere om retningslinier og projekttyper i ansøgervejledningen
Rød PilHent ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal være CIRIUS i hænde onsdag den 1. marts 2006, og ansøgerne kan forvente svar den 1. juni 2006.