Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Søg tilskud fra bladpuljen 2005 nu

23. september 2004

Hvis dit foreningsblad lever op til reglerne for at få portostøtte via Bladpuljen er det allerede nu, I skal søge tilskud for hele 2005. Sidste ansøgningsfrist er 8. oktober.

Der er sat 33,5 millioner kr af til Bladpuljen i det nuværende finanslovsforslag, hvilket er på samme niveau som i år.

Både organisationer, der har modtaget tilskud og organisationer, der har fået afslag opfordres til at søge. Formanden for tildelingsnævnet, Peter Blume, har nemlig udtalt, at enkelte afslag måske skal revurderes. Det skete i forbindelse med kritik fra DUF af baggrunden for afslag til to af DUFs medlemsorganisationer.

Sørg for dokumentation
De organisationer, der har fået støtte i år, skal være opmærksomme på at der stilles skrappe krav til dokumentation for portoudgifterne.

På bladpuljens hjemmeside nævnes eksempler som:

  • Udskrift fra frankeringsmaskine/kopi af den månedlige afregning for frankeringsmaskinen
  • Kvittering for køb af frimærker
  • Kopi af faktura fra distributøren
  • Dokumentation for aflønning/honorering til enkeltpersoner ansat til at uddele bladet.

Når året er omme udsendes der brev til tilskudsmodtagerne. De skal så samle dokumentation for udgifterne - altså lave et "distributionsregnskab", der skal underskrives af foreningens ansvarlige samt foreningens revisor.

Kilde: DUF-information