Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Stadig betaling for realkompetencevurdering

18. maj 2009


Vejledere, der har deltaget i realkompetencevurdering, kan stadig få deres betaling refunderet. Ordningen er nu blevet forlænget og gælder for resten af 2009, skriver Undervisningsministeriet i deres nyhedsbrev.

 

Videre skriver ministeriet:
”Da globaliseringspuljen skulle udmøntes, blev der afsat 2,5 millioner kroner årligt  i 2008 og 2009 til refusion af deltagerbetaling i forbindelse med gennemførelse af realkompetencevurderingen.

I forbindelse med realkompetencevurdering af vejledere er der fortsat mulighed for at få refunderet deltagerbetalingen. Ansøgning om at blive realkompetencevurderet finder som hidtil sted på de professionshøjskoler, som udbyder vejlederuddannelsen.”