Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Støtte til aktiviteter for fattige og mod fattigdom

25. juni 2009


Nu er det tid til at gå i tænkeboks, hvis man vil have særlig støtte til møder, events, information og kampagner omkring ”fattigdom og social udstødelse.” Det er nemlig temaet for en fælles indsats i EU i 2010.

2010 er EU’s år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. For at føre denne beslutning ud i livet har regeringen nedsat en styregruppe med repræsentanter for flere ministerier. Styregruppen skal koordinere og støtte nationale, regionale og lokale aktiviteter, der beskæftiger sig med årets tema.

Civilsamfundet
På et oplæg for en række NGO’er den 24. juni forklarede en repræsentant for styregruppen, at året kan indeholde møder, events, information, kampagner, undersøgelser og studier. Han forklarede samtidig, at det er hensigten at inddrage civilsamfundet i arbejdet.
Derfor vil der også blive afsat penge til en række puljer, i alt omkring 2 mio. kr. En pulje er målrettet NGO’er, og en anden er til debatarrangementer for organisationer, skoler og lignende.

Tidsplanen ser i øjeblikket således ud:
Oktober 2009: Ansøgningsmateriale færdigt og ansøgninger indkaldes
November 2009: Frist for ansøgninger
December 2009: Udvælgelse af projekter
2010: Projektperiode

Principper
På mødet fremlagde embedsmændende de overordnede principper for EU-året:
• Anerkendelse af fattige menneskers ret til et værdigt liv og til fuldt ud at være en del af samfundet
• Fælles ansvar og deltagelse – der lægges vægt på både kollektivt og socialt ansvar i kampen imod fattigdom og social eksklusion
• Fremme et mere sammenhængende samfund ved at øge opmærksomheden omkring fordelene ved et samfund uden fattigdom
• Forstærke det politiske engagement i kampen mod fattigdom og social eksklusion.