Støtte til it projekter for ældre

21. marts 2012 kl. 10:09

18 mio. kr. ligger klar til frivillige foreninger og organisationer, der arbejder med IT-undervisning af ældre. Målgruppen skal være de svage ældre, der ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende kursus- og undervisningsforløb.

De atten millioner stammer fra satspuljen. Folketingspartierne bag satspuljeforliget afsatte beløbet på baggrund af en fælles henvendelse fra DFS, Biblioteksforeningen og Ældresagen.
Puljen administreres af Socialministeriet, som har lagt sig fast på, at ansøgere skal være lokale aktører, der kan defineres som frivillige foreninger og organisationer. Det skulle også give mulighed for lokale aftenskoler, højskoler og daghøjskoler. 

 

Socialministeriet beskriver formål og målgruppe således:

  it_tastaturforvirring_160 

Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at gøre ældre med begrænsede eller ingen IT-forudsætninger bedre i stand til at håndtere de stigende krav og ønsker til øget digital kommunikation med offentlige myndigheder. Endvidere er formålet at styrke de ældre i at bruge de tekniske muligheder for at kommunikere med deres sociale netværk og dermed bl.a. bryde social isolation og fastholde et aktivt liv.
 
Puljens målgruppe
Målgruppen for projektet er ældre med begrænsede eller ingen IT-forudsætninger. Projektets målgruppe er de svage ældre, der ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende kursus- og undervisningsforløb. Indsatsen skal have særlig fokus på at nå de ældre borgere, som af forskellige grunde har vanskeligheder med at forlade hjemmet og derfor ikke kan deltage i sædvanlige kursus- og undervisningsforløb.


Rød pilArtikel om puljens forhistorie

Rød pilMere om puljen herunder vejledning, ansøgningsskema og budgetskema 

En arbejdsgruppe på tværs af oplysningsforbund og højskoler har udarbejdet et idékatalog til projekter inden for området. Idekataloget kan rekvireres ved henvendelse til landsorganisationernes sekretariater.
Rød pil
Kontakt til de seks landskontorerPrintet fra www.dfs.dk - © Dansk Folkeoplysnings Samråd - Gl. Kongevej 39E, 2. tv. - 1610 København V - 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk