Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Støtte til miljø i Østeuropa

23. september 2002

Friluftsrådet forvalter en pulje til Støtte til natur- og miljøsamarbejde med Østeuropa, kaldet småprojektpuljen.

Småprojektpuljen støtter projekter, det tager afsæt i konkrete aktiviteter til beskyttelse af natur og miljø i Central- og Østeuropa. Projekterne skal falde inden for en af nedenstående kategorier:

1. Udveksling af erfaringer om natur- og miljøarbejde med udgangspunkt i praktiske aktiviteter.

2. Samarbejde om at inddrage borgerne i natur- og miljøforvaltningen

3. Fremme af friluftsaktiviteter under hensyntagen til natur- og miljø.

Puljen opmuntrer organisationer fra Danmark og Central- og Østeuropa til at etablere samarbejde om konkrete natur- og miljøprojekter.

Friluftsrådet kan hjælpe med at komme i kontakt med ligesindede i Østeuropa via kontakt med Det Regionale Miljøcenter i Budapest.

Puljen er forankret i Friluftsrådet og er åben for ansøgninger indtil juni 2003. projekterne skal afsluttes senest 1. juli 2003.

Puljen kan støtte projekter med op til 250.000 kr., og 75% af det tildelte beløb kan forudbetales á conto.

Ansøgningsskema og retningslinjer for Småprojektpuljen findes på Frilutsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk

Ven henvendelse til Friluftsrådet kan man få råd og vejledning om ansøgningsprocedure, og om hvordan projektideer passer i forhold til puljen

Kontaktperson: Projektkoordinator Torbjørn Eriksen, tlf. 3379 0079