Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Støtte til oplysning om international udvikling

9. juli 2008

Foreninger, institutioner og privatpersoner kan søge støtte hos DANIDA til oplysningsarbejde i Danmark, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

DANIDA støtter fire typer oplysningsaktiviteter
• Oplysningsprojekter
• U-lands-tv-puljen
• Rejsestipendier
• Omvendte rejsestipendier

Især puljen til oplysningsprojekter kan have interesse for folkeoplysende skoler og foreninger. For projekterne lægger DANIDA bl.a. vægt på: :
- At ansøgere har erfaring med oplysningsarbejde i almindelighed og u-landsoplysning i særdeleshed,
- At målgruppen i det danske civilsamfund og budskab er klart identificeret, og man ser gerne, at der er tale om nye målgrupper for u-landsoplysning
- Hvilken oplysningsform - herunder medier og distributionskanaler – der er valgt, og man ser gerne, at der er tale om nye oplysningsformer og distributionskanaler

Oplysningsprojekterne skal som hovedregel handle om de lande, som DANIDA har defineret som fattige, men de kan også gå til særligt udsatte befolkningsgrupper i mindre fattige lande.

Rød pilMere om DANIDA's tilskud til u-lands-oplysning