Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tid til at søge distributionstilskud

5. september 2006

Det er nu tid til at søge om tilskud fra Bladpuljen igen, hvis man ønsker distributionstilskud til sit foreningsblad eller tidsskrift. For at opnå støtte i 2007 skal en ansøgning være Biblioteksstyrelsen i hænde senest den 9. oktober 2006 kl. 12.

Blade, der fik tilskud i 2006, får et brev (afsendt 31. august) med koder i som skal benyttes til at genansøge.

I forsommeren blev der oprettet en ny pulje for distributionstilskud til dagbladslignende publikationer - den såkaldte Ugeavispulje. Tilskud for 2006 blev uddelt da loven trådte i kraft 15. juni. Hvis en ugeavis ønsker tilskud i 2007 skal der søges igen med frist den 9. oktober 2006 kl. 12. Ugeaviser, der fik tilskud i 2006 får et brev (afsendt 31. august) med koder i som skal benyttes til at genansøge.

Der vil i 2007 blive oprettet en ny pulje under kulturministeren til distributionstilskud til dagblade, som under forbehold af lovens ikrafttrædelse kan yde tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade. For at opnå støtte fra Dagbladspuljen i 2007 skal en ansøgning være Biblioteksstyrelsen i hænde senest den 1. november 2006 kl. 12.

Ansøgningerne sendes online eller pr. post til Biblioteksstyrelsen.

Rød pilYderligere information om distributionstilskud
Rød pilSærligt om bladpuljen
Rød pilSærligt om ugeavispuljen
Rød pilSærligt om dagbladspuljen