Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilbud til Københavns foreningsliv

5. maj 2003

Projektrådgivningen er et tilbud til eksisterende og nye frivillige folkeoplysende foreninger, der har lyst til at arbejde med integration i, samt udbrede kendskab til de danske foreningstraditioner.
Der er afsat 1.2 mio. kr. i en projektpulje.

Yderligere information på tlf. 33 31 81 00, eller på projektraadgivningen@halmtorvet11.dk