Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilskud til debat og oplysning om EU

2. oktober 2006

Hvilken retning tager udviklingen i Europa. Hvad er Europas globale rolle? Hvordan fremmer man deltagerdemokrati? 9. oktober er sidste frist for at søge støtte til debat og oplysning om disse emner.

Det er Nævnet til Fremme af Debat og Oplysning om Europa, som administrerer tilskuddene.

Af de fem puljer har særligt Pulje E interesse for folkeoplysningen. Der kan søges tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående projekter i 2007.

Rød pilYderligere oplysninger