Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilskud til koncerter med nye bands

21. september 2009


Højskoler og efterskoler er blandt de uddannelsesinstitutioner, som Kulturministeriet har i tankerne med deres støtteordning ”Nye publikumsmiljøer”. I alt er der afsat 1 mio. kr. over fire år til koncertturneer.

I musikhandlingsplanen ”Nye Toner” har Kulturministeriet iværksat en støtteordning til ”Nye publikumsmiljøer”. Med ”nye publikumsmiljøer” tænkes der primært på fx højskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der findes et potentielt publikum, det matcher musikerne i det yngre vækstlag med hensyn til alder, smag og tilgang til livet.
Ved at give orkestre fra det rytmiske vækstlag mulighed for at optræde sådanne steder, når man både at udvikle et nyt publikum - og samtidig give musikerne mulighed for at øge deres rutine og professionalisme gennem de udviklingsmuligheder og feedback en livekoncert kan give dem.

Puljen er på 1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011. Midlerne fordeles af Kunstrådets Musik-udvalg.

Kriterier
Kunstrådets Musikudvalg fordeler pengene ud fra nedenstående kriterier:
• at der arrangeres en turné til mindst tre forskellige steder
• at mindst tre orkestre spiller hvert sted - i en sammenhængende periode
• at uddannelsesstedet er med til at finansiere koncerterne
• at der er offentlig adgang
• at hver enkelt medvirkende musiker modtager et honorar, der mindst svarer til tarifmæs¬sig aflønning (1.669,50 kr. pr.1. april 2009)

Hvem kan søge?
Højskoler, efterskoler, og lignende uddannelsesinstitutioner, samt organisationer, som har en skriftlig bekræftelse på, at der foreligger en medfinansiering fra uddannelsesstederne i aftaleperioden.
Man kan altså ikke søge som privatperson.


Ansøgningsfristerne for 2010 er den 9. oktober 2009 - og den 3. marts 2010. 

Du skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema.
Rød pil
Ansøgningsskemaet, med projektplan og budgetoversigt

Afgørelserne på ansøgninger søgt inden den 9. oktober 2009, offentliggøres på www.kunst.dk ultimo november 2009.

Rød pilYderligere oplysninger