Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse i 2006

2. februar 2006

Hermed indkaldes ansøgning om tilskud efter folkeoplysningslovens § 44, stk. 1, 1. pkt.  til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse i 2006. Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2006.

Ansøgningsskema, vejledning og skema til indberetning af bankkontooplysninger findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk under ”Folkeoplysning”. Rød PilKlik her

Undervisningsministeriet oplyser:
For at en ansøgning kan komme i betragtning i fordelingen af finanslovspuljen, skal ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives af organisationens ledelse og indsendes rettidigt.
Skema til indberetning af bankkontooplysninger skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgningen. Da tilskuddet vil blive anvist til ansøgers Nemkonto, skal der anføres enten CVR/SE-nummer eller CPR.-nummer.
Modtager ansøger ikke senere to uger efter ansøgningsfristens udløb kvitteringsbrev eller –email for ansøgningen fra Undervisningsministeriet, er det ansøgers ansvar at kontakte Undervisningsministeriet for eventuel opklaring af, hvor den afsendte ansøgning befinder sig.

Regnskab for 2006
Regnskabet for 2006 aflægges senest den 15. maj 2007 og i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 3. februar 2003 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk under ”Love og regler”, ”Gældende regler”, ”Andet”, ”Finanslovens § 20”.

Regnskab for 2005
Regnskab for modtaget tilskud i 2005 indsendes senest den 15. maj 2006, men vi modtager det også gerne tidligere, eventuelt samtidig med ansøgningen for 2006.

Bemærk følgende ændringer i forhold til 2005:
Der skal ikke gives oplysning om antal folkeoplysende foreninger m.v., men derimod om, at organisationens/foreningens virksomhed gennemføres for ledere, lærere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og tilsvarende i folkeoplysende foreninger, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.
Ansøgningen underskrives af organisationens/foreningens ledelse.
Grundtilskud beregnes som en procentdel af bevillingen.
Regnskab aflægges i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 3. februar 2003 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler.


Eventuelle spørgsmål rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Michael Hansen
Kontor for folkeoplysning og frie kostskoler
Mail: mihan2@uvm.dk
Tlf.: 3392 5354 / 25 354