Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tipspenge til rådighed i Undervisningsministeriet

5. oktober 2007

Den 1. december er der ansøgningsfrist til Rådighedspuljen. Puljen fordeles til konkrete projekter og formidling, der fremmer og udbreder aktiviteter og nye tiltag inden for undervisning og folkeoplysning. Pengene i puljen stammer fra Danske Spils overskud.

Undervisningsministeriet har udpeget en række områder, som vil have fortrinsret:

• Styrket faglighed inden for naturfag, matematik, historie og kreative-musiske fag.
• Iværksætteri
• Internationalisering/globalisering
• Integrationstiltag
• Sundhed
• Talentpleje
• Ungdomsuddannelse til alle - formidling af best practice
• Klimaundervisning
• Uddannelser for bæredygtig udvikling
• Lektiehjælp - formidling af best practice

Til gengæld ydes der normalt ikke tilskud til:

• Formål, der sædvanligvis finansieres i henhold til gældende lovbestemmelse eller finanslovbevilling
• Løn og andre løbende driftsudgifter
• Skole/klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser
• Etablering/ombygning af skoler m.v.
• Studierejser og - ophold
• Formål af lokal karakter

Ansøgningsfrist: 1. december 2007.

Uddeling forventes at finde sted i maj/juni 2008.

Ansøgningen sendes til Undervisningsministeriet, Vester Voldgade 123, 1552 København V, mærket: TIPS/LOTTO
Der skal anvendes ansøgningsskema.
Rød pilHent skema

Rød pilRetningslinjer for ansøgning og bevilling af tips- og lottomidlerne til undervisning og folkeoplysning (pdf)

Yderligere oplysninger:  Lone Kyhl,
tlf. 3392 5086 mellem kl. 13.00-15.00,
e-post: Lone.Kyhl@uvm.dk