Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


To millioner euro fra EU

6. juli 2006

Frem til 1. juli er det muligt at søge EU-støtte til innovative projekter i de uformelle uddannelser. Projekterne skal falde inden for et af fem temaer eller områder. Støtten kan søges både af lokale myndigheder og uafhængige organisationer.

(Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato er: 23. maj 2006)

EU-kommissionen har øremærket 2 millioner euro til innovative samarbejds-, uddannelses- og informationsprojekter. Projekterne skal falde inden for et af disse fem temaer eller områder:

* Kulturel forskelle og tolerance
* Mindre begunstigede regioner
* Østeuropa, Kaukasus, Sydøsteuropa.
* Innovation i europæisk borger uddannelse
* Samarbejde mellem lokale eller regionale myndigheder og ungdoms-NGO'er

Det er ikke kun myndigheder og organisationer i EU-lande, som kan søge. Ansøgninger kan også komme fra EFTA-lande, lande, som søger optagelse, og nabolande.

Projekterne skal involvere partnere fra mindst fire lande, hvoraf det ene skal være et EU-medlemsland.

Rød PilMere om puljen