Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


To uger til ansøgningsfrist

30. oktober 2008


Den 15. november er sidste frist for ansøgninger til DFS’ Pulje B, som går til oplysende og debatskabende projekter, også forsøgs- og udviklingsprojekter. DFS’ bestyrelse har netop vedtaget et par ændringer i retningslinjerne for puljen.

Pulje B er finansieret af overskuddet fra Danske Spil, de såkaldte tipsmidler, og den kan kun søges af DFS’ medlemsorganisationer. Det er et udvalg under DFS’ bestyrelse, som tager stilling til ansøgningerne.

Udvalget vil i særlig grad udvælge ansøgninger til:
- Aktiviteter, der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode
- Aktiviteter med en international dimension
- Aktiviteter der retter sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning
- Aktiviteter igangsat af en eller flere medlemsorganisationer i samarbejde eller i samarbejde med eksterne relevante samarbejdspartnere
- Aktiviteter, der falder sammen med DFS’s handlingsplan.

Nye retningslinjer
Blandt ændringerne i retningslinjerne i forhold til tidligere ansøgninger kan nævnes:
· At ansøgere bør orientere sig i de projekter, der tidligere har modtaget støtte, så nye projekter kan bygge på allerede opnåede erfaringer
· At projekterne normalt skal være afsluttet indenfor max. 2 år
· At modtagerne ikke længere behøver at sende projektrapporten til alle DFS’ medlemsorganisationer, men at de skal fremsende en rapport og resume elektronisk til DFS, og at DFS kan anmode om, at projektets tovholder mundtligt fremlægger erfaringerne fra projektet på møder i relevante fora.