Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Uddannelsespuljen 2005

6. september 2004

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde udmønter på vegne af Socialministeriet Uddannelsespuljen 2005. Uddannelsespuljen støtter uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det frivillige sociale arbejde. Uddannelsespuljen kan søges af grupperinger, foreninger og organisationer, som udfører deres arbejde inden for rammerne af det, man vil definere som en frivillig social organisation. Der er tre støtteformer:

A: Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter

B: Åbent kursustilbud til frivillige

C: Konsulentstøtte til realisering af kursusideer