Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Udviklingspulje for amatørkultur nedlagt

2. juli 2003

Et enigt Finansudvalg har godkendt kulturminister Brian Mikkelsens (K) indstilling om fordeling af Kulturministeriets andel af Tips- og Lottomidlerne for 2002-2003. Det betyder, at Kulturministeriets Udviklingspulje for amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter er nedlagt.

Puljen på 4 mio. kr. blev oprettet af tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) som et tre-årigt forsøgsprojekt, der hvert år skulle godkendes af Finansudvalget.
Pengene var øremærket til foreninger og grupper, som kunne søge økonomisk støtte til at realisere deres visioner om sang, musik, teater, dans m.v. - gerne på tværs af kunstarter, genrer og initiativtagere. Projekterne skulle være nyskabende, have betydning for andre end arrangørerne og overværende være båret af amatører.

Udviklingspuljen er nedlagt som led i regeringens overordnede målsætning om at begrænse antallet af råd, nævn og puljer.

"Denne type lokale amatørkulturelle og folkelige projekter må - ligesom før puljen blev oprettet - finde en anden, overvejende lokal, finansiering", var Brian Mikkelsens svar, da finansudvalget bad ham redegøre for, hvor hvor pengene til projekterne nu skal komme fra.

Skuffelse
Villy Dall, som indtil ganske nylig var landsformand for Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS), er skuffet over, at puljen er nedlagt, før afrapporteringen om, hvorvidt formålet er blevet opfyldt, og hvilke udviklingsmæssige resultater, puljen har kunnet præstere.

"Vi er slet ikke - officielt - blevet hørt i forbindelse med overvejelserne. Vi har presset på for en forsættelse af puljen, men der har ingen forhandling været.
Den afrapportering, vi alligevel har planlagt, kommer altså til at samle støv på ministeriets og folketingsmedlemmernes hylder.
Der forestår i sandhed en stor folkeoplysningsopgave. Men ikke over for folket, men derimod over for de regerende og bevilligende myndigheder.
For på vort område gælder som på idrættens: uden bredde - heller ingen højde.", udtaler Villy Dall på amatørkulturens vegne.

Sidste ansøgningsrunde
Kulturministeriet har godkendt, at restbevillingen ´til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter kan uddeles til efteråret. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 15. september i år. Det er dog en betingelse, at projekterne skal være afviklet senest den 31. august 2004. Regnskabet for projektet indsendes snarest muligt efter denne dato.

Ansøgning fremsendes til Amatørernes Kunst & Kultur Samråd. Ansøgningsskema kan hentes på www.akks.dk