Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Udviklingspulje til folkeoplysning

25. juni 2008

Har du brug for økonomisk støtte til udvikling af folkeoplysningen? Så send en ansøgning til DFS. Igen i år har Undervisningsministeriet stillet en million kroner til rådighed for udvikling og omstilling af folkeoplysningen.

Ansøgningsfrist: Kl. 12.00, 22. august 2008 

Ansøgerkreds: De DFS-medlemsorganisationer, som er beskæftiget indenfor folkeoplysningslovens område. Det betyder, at de medlemsorganisationer, der modtager egne udviklingsmidler fra Undervisningsministeriet, ikke kan søge: Folkehøjskolernes Forening, Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler.

Projekter må gerne være i et samarbejde mellem en eller flere af samrådets medlemsorganisationer.

DFS' bestyrelse har nedsat et bevillingsudvalg, der behandler ansøgningerne og står for bevillingen. Bevillingsudvalget består af: John Meinert Jacobsen, Bernhard Trier Frederiksen, Per Paludan Hansen og Randi Jensen.

Ansøgerne modtager besked om, at ansøgningerne er modtaget, og så snart bevillingsudvalget har holdt møde den 28. august, vil der blive udsendt svar til alle ansøgere.

Rød pilMere om Udviklingspuljen

Yderligere oplysninger: Flemming Gjedde: fg@dfs.dk