Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Vær med til at udvælge

12. januar 2009


CIRIUS søger personer til at vurdere ansøgninger til EU's uddannelsesprogrammer. Det gælder bl.a. Grundtvig Læringspartnerskaber. Vil du bidrage til, at gode projekter får økonomisk støtte til internationalt samarbejde.

CIRIUS skal bruge et antal eksperter, hvis opgave bliver at bistå os med vurdering af projektansøgninger i forbindelse med ansøgningsrunden i 2009 til EU's program for Livslang Læring.
Vurderingerne skal finde sted inden for Livslang Lærings fire sektorprogrammer:
• Comenius, der retter sig mod hhv. grundskole og ungdomsuddannelse
• Erasmus, rettet mod videregående uddannelse
• Grundtvig, rettet mod voksenuddannelse
• Leonardo da Vinci, rettet mod erhvervsuddannelse.

Som ekspert skal du have bred viden om uddannelse. Du skal have et særligt kendskab til den eller de uddannelsessektorer, som du gerne vil evaluere projekter indenfor. Derudover er det vigtigt, at du har erfaring med internationale samarbejdsprojekter og gode engelskkundskaber.


Er du interesseret?

Din skriftlige ansøgning med CV skal være os i hænde senest 26. januar 2009.

Vi yder et honorar på kr. 290 pr. time. Hvis du bor langt fra København, kan vi også dække udgifter til rejse og eventuelt ophold.

Rød pilLæs mere